Alle veje fører til Køge

Fremtidens infrastruktur er under stadig udvikling i Køge, og den binder Køge Bugt Motorvej, Køge Havn og Skandinavisk Transport Center sammen. Infrastrukturen sikrer vedvarende, og mere effektiv, levering af varer samt en opkvikkende indsprøjtning til dansk erhvervsliv og dens ansatte. Skandinavisk Transport Center (STC) og Køge Havn er en essentiel brik i den vision.

Af Sam Mansoor

Når man tidligere tænkte på Køge, var det ikke altid ”fremtid”, man oplevede som den første association. For manges vedkommende forbandt man det med gennemkørsel på motorvejen og ofte med trængsel. Men den generalisering er nu gjort til skamme. Køge Bugt Motorvej – og i særdeleshed Køge Havn og Skandinavisk Transport Center – er under heftig udvikling: Visionen er at skabe fremtidens infrastruktur, som skal komme både danske virksomheder, medarbejdere og forbrugere til gode:

Transport- og logistikklyngen i Køge er vokset til at være den største i Danmark. Vokseværket er primært drevet af behovet for effektivt at servicere de halvanden million af konsumenter i København og omegn, indleder Thomas Kampmann, CEO for Skan- dinavisk Transport Center og Køge Havn. Han kommer ind på de virksomheder, som allerede er en del af STC’s omfattende klynge:

Hvad angår transportcentret, lægger vi allerede areal til store virksomheder som fx Netto, Lidl og Postnord samt en lang række andre virksomheder, der har brug for en effektiv og udbygget logistik.

Helt basalt fungerer det således: Virksomheder erhverver en bid af STC’s kæmpearealer. De grunde kan udvikles til store transportlagre i op til 30 meters højde. Grundene kan også udvikles til at være servicefaciliteter for lastbiler, så alle aspekter af logistikkæden tilgodeses og spiller sammen. Eller, så er grundene tæt på Køge Havn, hvis ens leverancer uhindret skal komme fra eller til det store udland. Skandinavisk Transport Center har udviklet en infrastruktur med øje for den rige mosaik af virksomheder, der udgør dansk erhvervsliv:

Vi oplever stor efterspørgsel på både landarealer og ”vandarealer”, der i sagens natur ligger ud til kajen,” fortæller Kamp- mann.

Hvad mange dog ikke ved, er, at Køge Bugt Motorvej er en del af en højprioriteret EU godskorridor, som går hele vejen fra Sicilien, gennem Køge og så endelig op til Finland:

Knap 30% af EU’s BNP bliver produceret i den korridor, oplyser Kampmann.

Det er netop med det for øje, at det er vigtigt at modernisere og effektivisere infrastrukturen. For eksempel er Køge Bugt Motorvej udvidet fra seks til otte spor. Det betyder, at lastbiler kan nå hurtigere frem til deres destination. Jo kortere transporttid, jo færre omkostninger, desto lavere priser for slutforbrugeren. Kampmann uddyber, hvad en mere effektiv infrastruktur vil betyde for erhvervslivet – og kunderne:

Det betyder, at virksomhedernes varer kommer uhindret frem. Det betyder også, at deres priser falder.

Kampmann kommer her ind på et begreb i transportsektoren, der passende hedder ”the last mile”:

Det er faktisk billigere at fragte et par jeans fra Kina til Køge, end det er at transportere de samme jeans fra Køge til Strøget. Derfor skal logistiklagrene være så tæt på konsumenterne som muligt for at nå de billigere priser.

Drop anker i Køge

Køge Havn indgår i en større vision om at skabe synergi mellem transportklyngerne til lands og til vands. Udbygningen af havnen spiller også en essentiel rolle, hvad angår dansk import og eksport:

Hvis vi skaber en effektiv infrastruktur, så kommer skibene jo hertil. Det vil tilvejebringe den mest effektive logistik, så vi understøtter det danske erhvervsliv. Virksomhederne bliver også en del af en stadigt voksende logistik- og transportklynge, hvor de kan skabe synergi mellem hinanden, uddyber Kampmann.

Havnen vil agere som port, hvor varer uhindret kan nå Danmark og så gennem effektive transport- og logistiksystemer fragtes ud til leverandører eller forbrugere. Havnen agerer hermed som et led i en vision om at skabe vækst ved blot at gøre transport mere effektiv. En opgave, som kræver både ekspertise og erfaring. Udvidelsen af havnen vil også betyde, at markant større skibe kan anløbe Køge Havn. En havn omgærdet af ambitiøse industrielle rammer er en sand bonus for dansk erhvervsliv. For eksempel skaber udvidelsen af havnen en direkte forbindelse til Tyskland, som fungerer som Europas økonomiske motor i dag.

Udbygningen af infrastrukturen betyder, at transporttiden mellem Køge og København bliver halveret. For de mange virksomheder, der er etablerede på Skandinavisk Transport Centers arealer, betyder de bedre vilkår ikke blot noget for de ansatte, men også for helt almindelige pendlere.

Men de store visioner til trods bevarer Kampmann fokus på det essentielle, som er grundkernen i Skandinavisk Transport Centers og Køge Havns logistiske arbejde:

Det er at servicere danske virksomheder og danske forbrugere på den mest effektive måde.

Læs mere om mulighederne hos Skandinavisk Transport Center her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev