Avanceret teknologi hjælper virksomheder godt på vej mod kliniske forsøg

Hos det bioteknologiske konsulenthus Bioneer retter man sin store forskningsbaserede viden og højteknologiske serviceydelser mod både danske og udenlandske virksomheder inden for de farmaceutiske, bioteknologiske og medikotekniske områder. Via rådgivning og sparring hjælper Bioneer fra innovation frem mod kliniske forsøg.

Bioneer er en del af Danmarks Tekniske Universitet, og en ud af syv danske virksomheder, der er godkendt af Ministeriet for Uddannelse og Forskning til at yde såkaldt Godkendt Teknologisk Service (GTS). Gennem fire forskelige afdelinger med hver deres kompetencer hjælper Bioneer virksomheder inde for proteinproduktion, lægemiddelformulering og karakterisering, molekylær histologi og detektion samt celle-baserede sygdomsmodeller.

Innovation og udvikling

Derudover står Bioneer altid til rådighed, hvis der skal løses ad hoc-opgaver for virk- somheder ved at kombinere de mange biote- knologiske teknologier som er opbygget gennem mange år. Ovenstående kan ifølge Christian Clausen, der er forskningschef hos Bioneer, hjælpe virksomheders innovation og udvikling inden for bioteknologi og bio- medicin:

Det kan være en økonomisk tung post for virksomheder at arbejde sig frem mod den kliniske fase. Derfor hjælper vi virksomheder i den prækliniske fase. Gennem vores avancerede teknologi, relevant rådgivning og sparring med virksomhederne kan vi give virksomhederne de bedste beslutningsgrundlag frem mod de kliniske faser. Vores forskningsbaserede viden og teknologi kommer især mindre og mellemstore virksomheder til gavn i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler, lyder det fra Christian Clausen.

3D-cellemodeller af menneskevæv

Som rådgiver og sparringspartner er det vigtigt at være på forkant med den nyeste viden og teknologi, og derfor opererer man hos Bioneer med flere teknologier der er på forkant med udviklingen. Et af områderne er 3D-bioprinting, hvilket indebærer, at man skaber tredimensionelle (3D) cellemodeller af menneskevæv. Det banebrydende ved cellemodellerne er, at de kan bruges til at teste forskelige lægemidler forud for at test på mennesker og dyr:

I vores nuværende program inden for 3D-cellemodeller arbejder vi via den tredimensionelle celleteknologi på at skabe væv til f.eks. kræftmodeller. 3D-cellemodellerne er nemlig i stand til at efterligne det mikromiljø, der findes i en tumor. Det er derfor muligt at teste forskellige lægemidler, herunder immunterapier, og derfra kan man vurdere deres hæmmende effekt på tumoren, fortæller Christian Clausen og fortsætter:

Førhen har man dyrket celler ved brug af todimensionelle metoder, men med den nye teknologi inden for 3D-bioprintning bliver det muligt at skabe små stykker af væv, der er tæt på at ligne hvordan vævet ser ud i kroppen og som derved kan fungere som modeller. Dem kan vi bruge, når vi tester lægemidler i udviklingsfasen. Det gør, at vores test af lægemidler bliver mere præcis. 3D-bioprinting er en decideret nøgleteknologi, når det kommer til at skabe 3D-modeller, der i fremtiden kommer til at spille en stor rolle i forhold til prækliniske forsøg og industriel brug, fremhæver Christian Clausen.

Ved at teste lægemidlerne på 3D-modellerne så tidligt i processen som muligt vil man potentielt opnå en hurtigere udviklingsproces indenfor lægemidler. Samtidig kan effekten og sikkerheden af produktet dokumenteres mere nøjagtigt, da man ved at teste på 3D-bioprintede cellemodeller langt mere præcist kan forudsige og vurdere lægemidlers potentiale. Det er netop inden for dette område, at Bioneer gerne vil stå stærkt, så de kan hjælpe virksomheder hurtigt og sikkert gennem den afgørende kliniske fase.

www.bioneer.dk

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev