De unge skal lære fra de erfarne og udvikle sig internt i virksomheden

Den danske Pharma- og Life Science-Industri har brug for specialister. Specialister, der i stigende grad er en mangelvare på markedet. Èn mulighed er at finde dem i udlandet, en anden er, at vi skal blive bedre til at invitere de unge ind i virksomheden og på den måde være med til at forme morgendagens specialister. Samtidig kan de bidrage med nytænkning.

Der er stor efterspørgsel på specialister inden for Pharma- og Life Science-branchen. Begge områder er såkaldte specialistfelter, hvor man forventes at have en lang uddannelse bag sig, men også erfaring, så man kan gå direkte ind og matche virksomhedernes behov.
Hays Specialist Recruitment er verdens største rekrutteringsbureau inden for rekruttering af specialister til bl.a. Life Sci- ence-industrien. Her oplever man, at en del af problemstillingen kan løses ved, at virksomhederne finder kandidater uden for landets grænser, men ifølge Vibe Puggaard, Managing Director hos Hays, erfarer de også, at virksomhederne efterhånden udviser en god og åben forståelse for at kigge på yngre kandidater med mindre erfaring:

Rigtig mange Pharma- og Life Science-virksomheder i Danmark arbejder med programmer for at få de unge ind i virksomheden og uddanne dem internt. De er ved at blive meget bevidste om, at det bl.a. er dét, der skal til for at gøre nye kandidater til fremtidige specialister. Vi ser, at lydhørheden faktisk er rigtig god, når vi præsenterer virksomhederne for unge kandidater, som har et helt andet og bedre udgangspunkt i teknologisk forståelse og omstillingsevne. Det er områder, som man meget gerne ser repræsenteret i en kandidat til Pharma- og Life Science-virksomheder, fortæller Vibe Puggaard.

Et skarpt felt af nyuddannede

Natalie Engelhardt-Gesler, der til dagligt arbejder som rekrutteringskonsulent i Hays, oplever også, at der er stor forskel på, hvor-dan man rekrutterede til Pharma og Life Science for bare tre år siden, kontra i dag. Hvor man før primært søgte lægeprofiler som kandidater til en stilling som f.eks. Medical Advisor, har man i dag haft stor succes med at holde fast i det udgangspunkt, men med en væsentlig tilføjelse:

De seneste gange, hvor vi har skullet finde specialiserede kandidater inden for f.eks. onkologi, har vi præsenteret ét felt med kandidater, der har mange års erfaring med både kliniske studier og forskning inden for industrien, samt ét felt bestående af nyuddannede. Det har vi fået virkelig god respons på. Det er en måde at nytænke metoden på, som vi oplever, at vores kunder sætter rigtig stor pris på, siger Natalie Engelhardt-Gesler.

Et konkret eksempel er historien om en virksomheds udbytte af at ansætte en lidt anden profil end oprindelig tiltænkt. Hays fik ansat en nyuddannet kvinde i en kompleks stilling inden for neurologiområdet. Det, der tiltalte den unge kvinde, var virksomhedens formål, der stemte rigtig godt overens med hendes ambitioner. Derimod var den umiddelbare udfordring for kvinden, at hun følte, at miljøet var relativt låst. Hun ønskede derfor, ifølge Natalie Engelhardt-Gesler, at skubbe lidt til de faste rammer:

Det, virksomheden oplevede med ansættelsen, var, at hun hurtigt lærte deres metoder at kende. Dem udfordrede hun så en smule ved at mappe sit eget netværk frem for det eksisterende. Det gav hende en masse nye kontakter, og derefter opnåede virksom- heden rent faktisk en øget markedsandel ud fra den nye strategi, iværksæt at deres nye unge ansatte. Det er sådanne succeshistorier, der giver et godt billede af, hvordan man, selv i en reguleret branche, kan trives og samtidig udfordre rutiner og finde frem til noget, der virker endnu bedre, fortæller Natalie Engelhardt-Gesler.

Et sådant eksempel kunne ifølge Natalie Engelhardt-Gesler kun lade sig gøre, fordi virksomheden anerkendte den unge kvindes kvaliteter og ideer. De nyuddannede er udmærket klar over, at hvad de mangler i erfaring, kan de gøre op for i arbejdsindsats og innovation. Den hjælpes naturligvis godt på vej, når man mødes med anerkendelse og en følelse af blive set som en ligeværdig sparringspartner.

Uddannelserne har rykket sig

Mange af de store Life Science-virksomhed- er er i disse år i gang med en digital transfor- mation og implementering af automatiserede løsninger, samtidig med at de er aktører på det internationale marked. Der er derfor brug for medarbejdere, der kan og tør tænke i de baner, og som ser muligheder, hvor en ældre generation måske vil se begrænsninger, men kan bidrage med deres erfaring. Det hænger godt sammen med, at de nyuddannede har et rigtig højt fagligt niveau og er nået længere i deres uddannelse, end man var for 10 år siden qua den digitale udvikling, fortæller Vibe Puggaard:

De unge mennesker er utrolig dygtige og har den nyeste faglige viden. De er vant til at tilegne sig viden digitalt og internationalt, og de har været vant til at skulle formidle og præsentere gennem hele studietiden. Det gør det muligt for dem at se muligheder i nye løsninger, og det er naturligvis et vigtigt element i det at udvikle og konkurrencesikre virksomheder for fremtiden, siger Vibe Puggard, der suppleres af Natalie Engelhardt-Gesler:

Specielt i forhold til uddannelse inden for life science er der sket meget det seneste år. Vi oplever, at uddannelserne retter sig meget efter selve industrien og praksis, således at de unge kommer ud med mere end blot teori. Det synes jeg er en tendens, der er værd at fremhæve. Specielt fordi det faktisk ikke er noget, vi oplever inden for andre uddannelser i samme omfang i vores rekrutteringsvirke, lyder det afslutningsvis fra Natalie Engelhardt-Gesler.

www.hays.dk

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev