En stærk base og et 100 % dedikeret fokus på life science

Fremtiden ligger i specialister og virksomheder, der viser den rigtige retning, når det kommer til at skabe en mere bæredygtig virksomhedskultur til gavn for os alle.

Molecule Consultancy er et moderne konsulenthus, der har specialiseret sig inden for life science. Hos Molecule Consultancy er de både med til at rådgive og udforme strategier, hvilket gør dem i stand til at yde services for deres kunder gennem hele implementeringen på tværs af forskellige områder, fortæller Mette Thorn Sørensen, der er Managing Director og Partner:

Vi er med i hele processen. Lige fra at sikre adgang og godkendelse af f.eks. lægemidler til at bygge det narrativ op, der skal ende med at definere produktet og gøre det relevant med udgangspunkt i, hvilke behov produktet går ind og dækker. Derfra starter vi vores arbejde med kommunikation og markedsføring af produktet. Der skal oftest kommunikeres både bredt og specifikt, så det er interessant for både læger, politikere, patienter og den generelle offentlighed, afhængig af hvem målgruppen for produktet er.

En ting, der er særligt kendetegnende og definerede for Molecule Consultancy, er, at de altid har været funderet i en faglig stærk base inden for life science og har en stærk overbevisning om, at man kommer længst, når man arbejder sammen i tætte partnerskaber med specialister. Derfor etablerer de også altid samarbejder med fagfolk og specialister, der netop kan gå ind og validere, at et givent produkt kan gå ind og løse nogle udfordringer og afdække et behov:

Det giver os en sikkerhed omkring, at de behov, vi bygger ind i produktets narrativ, rent faktisk er reelle og afsat i en klangbund, som er fagligt valideret. Vi sætter en stor ære i at arbejde inden for de etiske retningslinjer. Det er simpelthen en forudsætning, når man agerer inden for felt, der er så reguleret, som sundhedsområdet er, lyder det fra Mette Thorn Sørensen.

En specialiseret tankegang

Netop når man agerer inden for et reguleret område som life science, er det en stor fordel, at man som bureau fokuserer 100 % på life science-industrien, der kræver et stort overblik og et dedikeret fokus på de mennesker, der arbejder i og omkring industrien. Derfor arbejder de hos Molecule Consultancy også ud fra en specialiseret tankegang internt i virksomheden:

Vi sidder hver især med et specialistområde. Det kan f.eks. være vores dygtige medical writers, der er enormt gode til at sætte sig grundigt ind i kompliceret videnskabeligt stof for derefter at formidle det videre i et forståeligt og engagerende sprog. Der er en stor del af vores DNA, det udspringer af lysten til at nørde og formidle viden. Den nyeste gren på stammen hos os er specialiseret i analyse og databehandling og bruger data både i en market access og i en public affairs kontekst. Vi er jo i Danmark så heldige, at vi har adgang til store mængder data, som vi som bureau kan arbejde med i forhold til f.eks., hvad patienter efterspørger, og hvilke behov de har, der ikke bliver opfyldt, fortæller Mette Thorn Sørensen.

En forpligtelse mod at arbejde bæredygtigt

Fordi life science har så stor en position i samfundet, har industrien ifølge Mette Thorn Sørensen også en stor forpligtelse ift. at arbejde sig hen mod at blive en foregangsindustri inden for bæredygtighed:

Når man har så stor en styrkeposition, som life science har, følger der også et  stort ansvar med. Vi arbejder for, at life science-industrien, ud over at bidrage til generel sundhed og velfærd, også viser vejen ved at trække klima og bæredygtige elementer i den rigtige retning. Det ligger i øvrigt i rigtig fin tråd med, at det er en industri, der gerne vil innovere og nytænke. Samtidig synes jeg, det er en industri, som gerne i højere grad må gå ud og vedkendte sig den særlige rolle og status, den har. Det kunne man f.eks. gøre ved at tænke bæredygtighed ind i alt lige fra forskning og udvikling, til produktion og prissætning, siger Mette Thorn Sørensen og fortsætter:

Fra et samfundsperspektiv ligger der også en opgave i at arbejde for, at bæredygtighed går hen og bliver et konkurrenceparameter. Hvis det f.eks. blev efterspurgt fra forbrugernes side, ville det skabe politisk bevågenhed, og det ville blive et område, der ville blive mere relevant for investorerne. Hvis forbrugerne efterspørger bæredygtighed i produkterne, bliver det jo inden for bæredygtighed, at afkastet findes. 

Et ønskescenarie for Molecule Consultancy ville være, hvis man i Danmark, hvor man har mulighederne, turde gå forrest og agere som et lokalt laboratorium for bæredygtige løsninger. Et laboratorium, hvor man ikke er bange for at stille krav til sig selv, have høje ambitioner og modet til at løfte et stort ansvar. I det scenarie vil de globale life science virksomheder efterfølgende opsøge de danske virksomheder og datterselskaber for at få inspiration til den innovative omstilling til styrket bæredygtighed. Det er i høj grad det ønske og den drøm, som Molecule Consultancy gerne vil bidrage til. 

Læs mere her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev