Fremtiden er digitaliseret og kræver nye HealthTech-løsninger

I takt med at vi heldigvis får flere ældre, får vi også flere med kroniske sygdomme. Sundhedsvæsnet står derfor over for store udfordringer i behandlingen af patienter. Et mere digitaliseret sundhedsvæsen skal gavne både borgere og sygehusene, for der skal ikke herske tvivl om, at fremtiden er digital. Det betyder nye behov og muligheder, og vi skal kunne levere nye sundhedsløsninger, for den måde vi leverer sundhed på, vil ændre sig i fremtiden.

Dansk Industri og Danske Regioner samarbejder bredt om initiativet HEALTHTECH:DK, der skal gøre Danmark til en ledende HealthTech-nation. Samarbejdet skal bl.a. fremme løsninger mellem det danske sundhedsvæsen og den private industri. Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i Dansk Industri, uddyber samarbejdet:Et af afsættene for vores samarbejde med regionerne er hospitalernes behov for ny teknologi. Heldigvis bliver vi som befolkning ældre. Men det betyder også, at vi som samfund oplever flere borgere med kroniske sygdomme. Derfor har hospitalerne også et akut behov for at finde løsninger, der er med til at tage noget af presset fra sundhedsvæsnet. Sådan som sundhedsvæsnet agerer i dag, kan det ikke blive ved med at fungere. Vi er nødt til at få nogle af patienterne ud af hospitalerne og i stedet behandle dem i deres egne hjem, siger Mie Rasbech og fortsætter:

Vi er et lille land med en stærk life science-industri, også på globalt plan. Det er meget vigtigt for vores samfund, at vi beholder denne position. Vi kan se en udvikling, hvor mange nye behandlingsformer udover medicin også kommer til at indeholde teknologiske elementer. Det vil sige, at vi ser en sammensmeltning af teknologi og hardware, dvs. medicinsk udstyr og lægemidler, hvor en app eller en anden device gør sig relevant som en del af et behandlingsforløb, fortæller Mie Rasbech.

Ligesom vi i Danmark er verdensførende inden for life science, skal vi også blive det inden for sundhedsteknologi. Netop sundhedsteknologien er et vigtigt udgangspunkt for dialogen mellem Dansk Industri og regionerne, da det i høj grad er vejen frem, når vi taler fremtidens sundhedsvæsen og de sundhedsløsninger, det vil kræve.

En digitaliseringsparat befolkning

Hos både Dansk Industri og Danske Regioner har man en opfattelse af, at den danske befolkning i den grad er parate til et sundhedsvæsen, der i højere grad end nu digitaliseres. Derfor er det også teknologiske løsninger, der er på tegnebrættet, når det drejer sig om fremtidens sundhedsvæsen:

Overordnet set er den danske sundhedssektor i gang med en digital tranformation. Der er dog stadig lommer, hvori man kan blive bedre til at arbejde med teknologiske løsninger. Det har været svært, og er stadig svært, at få innovationerne ud på sygehusene. Det er blandt andet en af de udfordringer, vi i HEALTHTECH:DK arbejder for at udbedre. Det gør vi blandt andet gennem et innovationsboard, som er en del af vores fælles aftale. Her kigger parter fra regionerne og erhvervslivet på, hvordan vi får ny, innovativ teknologi ud på de danske sygehuse, forklarer Mie Rasbech.

Det skyldes, at  medlemmer af Dansk Industri indimellem oplever, at de kommer rigtig godt igennem med deres produkt til ét sygehus, men når det så kommer til nabosygehuset, bliver det drevet på en helt anden måde. Også i den forbindelse skal førnævnte innovationsboard undersøge, hvilke teknologier der har format til at blive udbredt til ét samlet dansk sundhedsvæsen.

Machine learning og kunstig intelligens

På kræftområdet har man god erfaring med arbejdet med machine learning og kunstig intelligens. Inden for hudlidelser kan særligt billeddiagnosticering ved hjælp af kunstig intelligens blive en stor hjælp for både patienter og sundhedspersonalet:

Med kunstig intelligens kan man ret hurtigt og meget præcist stille en diagnose. Hudlidelser er et område, hvor vi ellers oplever, at der kan gå meget lang tid, før folk bliver diagnosticeret, og patienterne ryger rundt omkring i systemet mellem specialister og almen praksis. Der er tale om lidelser, der kan skabe store gener i hverdagen, så det er meget positivt, at man med kunstig intelligens kan hjælpe en masse mennesker med at komme generne hurtigere til livs, end det ofte er  tilfældet i dag, siger Mie Rasbech.

Med kunstig intelligens stillet til rådighed får lægen i forbindelse med sin diagnosticering mulighed for ikke kun at trække på sin egen erfaring, men på alle andre lægers erfaringer inden for området. Det øger betragteligt mulighederne for at stille en korrekt og hurtig diagnose, og man kan ofte i første forsøg finde frem til den rigtige creme og den rigtige behandling. Det bidrager i høj grad også til øget sikkerhed og tryghed for alle involverede parter.

Også på kræftområdet er man langt fremme med brug af avanceret dataanalyse og kunstig intelligens i forbindelse med fx diagnosticering. Her kan man gennem genomet gå ind og se på, om det er en kræft, der er arvelig, og derved hvilken type kemobehandling der passer bedst til patienten. Her kan data være utroligt vigtige, da det kan hjælpe med at finde frem til den afart af sygdommen, der er tale om, samt den behandling, der er relevant for den enkelte patient, lyder det uddybende fra Mie Rasbech.

Der er ingen tvivl om, at det danske sundhedsvæsen vil blive langt mere digitaliseret i fremtiden, da det er med til at skabe en lang række forbedrede HealthTech-løsninger som ovenstående eksempler. Det kræver naturligvis både en omstillings- og digitaliseringsparat sundhedssektor og befolkning, som vil få nye forventninger til hinanden i dette samspil. Først og fremmest kræver det dog, at sundhedsinnovationen får ben at gå på, og netop dét er en af de fornemmeste opgaver for HEALTHTECH:DK. 

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev