Kurser der dygtiggør medarbejdere og potentielle medarbejdere med fokus på GMP og GPD

I en industri som life science, der er i konstant udvikling inden for trends og lovgivning, er det vigtigt, at både eksisterende og kommende medarbejdere føler sig hjemme og trygge i arbejdet inden for Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP). Det er nemlig til gavn for både medarbejderen og virksomheden.

Pharmakon er et uddannelses- og konferencecenter lokaliseret i Hillerød. Her tilbydes der uddannelser inden for arbejdet med lægemidler, og det er et moderne konferencecenter, der er åbent for alle. Pharmakons kurser henvender sig primært til virksomheder, medarbejdere og potentielle medarbejdere inden for life science industrien, og de tilbyder kurser inden for alt fra håndtering og transport af lægemidler til rengøring, kurser for både operatører, teknikere og akademikere. Fælles for kurserne er, at de klæder kursisterne godt på ift. grundlæggende krav, hvad enten man er en garvet ræv eller skal til at træde sine første spæde skridt inden for industrien. 

Ifølge Mette Rotne, der er uddannelseschef for life science hos Pharmakon, er det vigtigt, at man hele tiden holder sig opdateret:

Vi oplever, at selv garvede medarbejdere har stor glæde og gavn af at få opfrisket de lovmæssige krav på et overordnet plan. Life science er en branche, der beskæftiger mange specialister, der ved utroligt meget om deres eget område. Men hvis man bliver klædt på med en overordnet viden omkring lovkrav og fortolkninger, skaber det overblik over de store sammenhænge i virksomheden. Derfor underviser vi ikke kun nye medarbejdere, men i lige så høj grad garvede medarbejdere, fortæller Mette Rotne.

GMP og GDP i fokus

inden for life science tilbyder Pharmakon en række kurser med fokus på GMP og GDP. Kurserne udbydes inden for forskellige niveauer og emner:

Vi tilbyder mere end 200 kurser om året inden for en bred vifte af emner, der alle relaterer til life science. Kurserne har til hensigt at udvikle medarbejdernes viden og opdatere deres faglige kompetencer. Life science er en branche i konstant udvikling, og derfor er det vigtigt og til stor gavn for både virksomhed og medarbejder, at man er up to date og ved, hvad der rør sig. Det kan også være, man skal skifte arbejdsområde inden for virksomheden og derfor skal have styr på grundlæggende krav inden for området, fortæller Mariann Bomholt, der er uddannet farmaceut og underviser i GMP og GDP ved Pharmakon.

Desuden tilbyder Pharmakon også et uddannelsesforløb for ledige akademikere med fokus på GMP. Kurset er af ni ugers varighed fordelt således, at deltagerne har fire ugers teoriundervisning suppleret af arbejde med relevante cases og gruppearbejde. Derefter skal deltagerne i praktik i fire uger, før kurset afsluttes med en uges opsamling og én afsluttende eksamen. Kurset henvender sig primært til nyuddannede farmaceuter, ingeniører og cand.scient.er. Ifølge Mariann Bomholt er kurset en stor succes, hvor flere end 85 % af deltagerne oplever at komme i arbejde efter endt kursusforløb.

AMU-kurser målrettet en industri i udvikling

Life science industrien er i konstant udvikling og er ikke et område, der bliver præget af konjekturer på samme måde, som mange andre industrier gør det. Industrien er derfor interessant for potentielle medarbejdere – også når det drejer sig om ufaglærte. Derfor tilbyder Pharmakon en lang række af AMU-kurser i samarbejde med landets jobcentre. Kurserne henvender sig både til ufaglærte operatører, der allerede befinder sig inden for life science, og i lige så høj grad til ledige, der ønsker at dygtiggøre sig for netop at komme i betragtning til en stilling inden for life science:

Vi har, specielt under covid-19, oplevet en høj efterspørgsel på vores AMU-kurser, hvilket har været medvirkende til, at vi for første gange nogensinde har tilbudt kurser over sommerferien. På AMU-kurserne har man en række fastlagte kurser af ca. en uges varighed, som planlægges i et samlet forløb på fem eller seks uger. Således starter man f.eks. ud med Medicinal industriel produktion i den første uge, og så rykker man videre til Steril fremstilling af lægemidler i anden uge osv., fortæller Mette Rotne.

Råd, sparring og kvalitetstjek

Pharmakon tilbyder som noget helt særligt at stille konsulenter til rådighed for danske virksomheder, der savner råd, sparring og hjælp til vurdering af deres kvalitetssystem inden for GMP og GDP. Befinder man sig som virksomhed i en situation, hvor man har brug for vurdering af sit kvalitetssystem, kan det være en stor fordel at få en konsulent til at gennemgå det eksisterende kvalitetsniveau i forhold til lovgivningen og sikre, at man lever op til de gældende krav. Det kunne f.eks. være med henblik på at få en godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen eller for at sikre sig, at systemet er up to date før f.eks. en myndighedsinspektion. 

Mariann Bomholt, der foruden at være underviser også fungerer som konsulent, giver her et eksempel på en situation, hvor en virksomhed har brug for konsulentydelser med henblik på at sikre sig godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen – hvor Mariann Bomholt i øvrigt selv har en lang baggrund:

Et område, hvor man som virksomhed kan finde hjælp hos vores konsulenter, er, hvis man skal have hjælp til at vurdere, om en given virksomheds kvalitetssystem lever op til Lægemiddelstyrelsens krav. Det kan f.eks. være en virksomhed, der i forvejen opbevarer produkter, der ikke kræver godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, men nu ønsker at blive godkendt til at opbevare lægemidler. Så kommer vi ud og foretager en vurdering af deres kvalitetssystem, instruktioner og procedurer. På baggrund af vores kvalitetstjek kan vi hjælpe virksomheden til at finde frem til, hvilke ændringer og justeringer der skal foretages, for at den kan leve op til de eksisterende krav og på denne måde sikre, at man lever op til Lægemiddelstyrelsens krav, fortæller Mariann Bomholt.

Du kan læse meget mere om Pharmakon og deres gode tilbud på www.pharmakon.dk

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev