Life science industrien er vigtig for hele velfærdsamfundet

Med klare tiltag omkring forskning, sundhedsdata, offentlig-private samarbejder samt et bemyndiget organ til godkendelse af medicinsk udstyr, kan vi løfte life science-industrien og sikre gode forudsætninger for hele velfærdssamfundet.

Den danske life science-industri er af flere grunde utrolig vigtig for hele vores velfærdssamfund og kan være løsningen på mange af de udfordringer, vi står overfor grundet covid-19, som har skabt store udfordringer i hele verden, ikke mindst økonomisk. Derudover var der også udfordringer før covid-19, som stadig er aktuelle, omend de er skubbet lidt i baggrunden. 

Flere ældre og kronisk syge

Et af de områder er det faktum, at vi bliver ældre og ældre. Det er naturligvis positivt, men det skaber også nogle udfordringer i forhold til at opretholde velfærdssamfundet. 

Et andet område, som også står i direkte forbindelse med life science, og som følger med, at befolkningen bliver ældre, er, at vi som samfund får flere kronisk syge. 

Det kræver især bedre og korrekt behandling, så vi kan holde kronikerne længere på arbejdsmarkedet og derved bidrage til velfærden så længe som muligt. Til gavn for både kronikeren selv og samfundet. 

Dansk life science styrker eksporten

Under covid-19 har der været store økonomiske udfordringer, særligt når det kommer til eksport. Her har life science-industrien dog i høj grad medvirket til, at den danske eksport ikke har været lige så hårdt ramt, som det har været tilfældet i lande, der ikke har en lige så stærk life science-industri, som Danmark. Henriette Søltoft, der er vicedirektør i Dansk Industri med ansvar for life science-branchen, forklarer her, hvorfor netop life science-industrien er så vigtig for hele samfundet:

Life science-området har vist sig som et reelt vækstlokomotiv, der står for en stor del af Danmarks samlede eksport. Det er med til at skabe arbejdspladser i Danmark, hvilket sammenholdt med eksporten har en stor skattemæssig værdi. Under den nuværende sundhedskrise med covid-19 har vi netop oplevet, at life science-industrien har haft en stor positiv indflydelse på, at vores samlede eksport ikke har været så hårdt ramt, som den ville være uden life science.

Potentialet rækker til mere

Regeringen har nedsat en række såkaldte ’genstartsteams’, der skal hjælpe med løsninger til, hvordan den danske økonomi hurtigst muligt kommer i omdrejninger igen post covid-19. Her er life science et væsentligt område, som Henriette Søltoft mener, har et endnu større vækstpotentiale, end vi hidtil har oplevet:

I genstartsteamsne beskæftiger vi os med, hvordan vi som samfund bedst kan håndtere de udfordringer, vi står overfor. Her taler vi meget om, at vi, på trods af at life science-industrien har været i vækst gennem mange år, mener, at der stadig ligger endnu større potentiale for vækst i industrien. Det tror vi bl.a., at der er, fordi vi har gode sundhedsdata og muligheder for offentlig-private samarbejder i forbindelse med forskning og kliniske forsøg. Gennem samarbejder mellem industrien og sundhedsvæsenet tror vi på, at vi kan skabe stærke salgshistorier til udenlandske investorer og inden for eksport, fordi vi evner at fremvise stærke validerede business cases, lyder det fra Henriette Søltoft.

Forskningen skal fremtidssikre os

Genstartsteamsne er nedsat af regeringen til at undersøge, hvordan vi inden for nær fremtid kan implementere løsninger, der kan fremme dansk eksport og give økonomien et akut, tiltrængt boost. Henriette Søltoft er enig i, at der skal gøres noget på den korte bane – det er akut nødvendigt – men det er også vigtigt, at vi husker på at fremtidssikre os. Her er det vigtigt, at vi vedholder et økonomisk fokus på forskning, da forskning på den lange bane bidrager positivt til dansk økonomi:

Et af de områder, som er helt centralt ift. rammevilkårene, er forskning. Her arbejder vi for, at det midlertidige forskningsfradrag på 130 % bliver permanent. Det kommer ikke kun life science til gode, men mange danske virksomheder og derved den generelle danske økonomi. Langt størstedelen af de store danske virksomheders aktivitet ligger uden for landets grænser. Derfor er det vigtigt, at både danske og udenlandske virksomheder bevarer og udbygger deres forskningsaktivitet i Danmark, så vi bliver en stærk base. Det tiltrækker midler til produktion, markedsføring og en helt masse andre former for aktiviteter, der alle bidrager positivt til dansk økonomi, fortæller Henriette Søltoft.

Hvis der er nem adgang til samarbejder med hospitaler og derved kliniske forsøg, kan vi hurtigere og ud fra stærke business cases få produkterne eksporteret. Med lettere adgang til data, evt. samlet under ét tag og ikke som nu under flere, samt en bibeholdelse af forskningsfradraget, så står vi altså ifølge Dansk Industri rigtig stærkt på den lange bane.  

Læs mere fra Dansk Industri her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev