Life science-sektoren bør få en utvetydig politisk prioritering

Life science-sektoren har brug for en snarlig kick-start med en ny og opdateret version af ”Vækstplan for life science”. Årsagen er, at den gamle vækstplans finansiering udløber ved udgangen af 2021. Desuden viser erfaringen fra tidligere kriser, at netop life science-sektoren er et økonomisk lokomotiv, der har tradition for at trække dansk økonomi op i gear igen. Både virksomheder og Dansk Erhverv sender derfor nu en appel om, at der snarest kommer en politisk afklaring på det videre forløb.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtalte før sommeren, at han ser frem til at høre life science samt branche- og erhvervsorganisationernes input om fremtiden – og inviterede i den forbindelse til en åben drøftelse af forslag og ønsker til bedre rammevilkår for branchen. Mødet med otte af de største virksomheder inden for life science samt branche- og erhvervsorganisationerne blev bl.a. sat i værk med ønske om, at der snarest bliver sat fuld fokus på udarbejdelsen af en ny national life science-strategi. 

Et ønske og en vision, som Dansk Erhverv på alle måder bakker op om, idet vi som samfund er dybt afhængige af en velfungerende life science industri, hvilket historien tidligere har vist med al tydelighed.

Life science har tidligere hevet dansk økonomi ud af kriser

Coronakrisen aktualiserer life science-branchens styrke i dansk økonomi: 

Vi ved fra tidligere økonomiske kriser, eksempelvis finanskrisen, at bidraget fra life science-sektoren har været afgørende for at trække dansk økonomi op i et højere gear igen. Samtidig har vi set life science-branchen i løbet af de seneste år levere forrygende væksttal – lægemiddeleksporten alene udgjorde 17,3 pct. af den samlede vare-eksport i 2019. Medicinaleksporten sprang i vejret med hele 27 mia. kr. i 2019 til et rekordhøjt niveau på 127 mia. kr. Det er til at tage at føle på, hvis man sidder i Finansmi- nisteriet,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Som en af dansk erhvervslivs absolutte toppersoner har han gjort sig mange tanker om hvad coronakrisen har betydet for de danske virksomheder, og hvordan økonomien kan løfte sig igen: 

Vi kender endnu ikke de langtrækkende økonomiske konsekvenser af denne pandemi, så det giver mening at bruge de værktøjer, vi ved, der virker. Og her spiller life science utvivlsomt en vigtig rolle, siger Brian Mikkelsen.

Danske life science virksomheder befinder sig i en konstant international konkurrence i forhold til innovation. Brian Mikkelsen vurderer derfor, at det er vigtigt, at danske virksomheder hele tiden er bedst muligt rustet til konkurrencen, hvorfor det er afgørende, at vi har et internationalt konkurrencedygtigt FoU-fradrag. Dansk Erhverv foreslår derfor at gøre den midlertidige forhøjelse på 130 pct. permanent. Af andre konkrete forslag kan nævnes en strategi for innovation i sundhedsvæsnet, herunder sikring af stærkt dansk hjemmemarked. Behovet for en strategi for innovation i sundhedsvæsenet begrunder Brian Mikkelsen med følgende betragtning:

Det danske hjemmemarked kan være med til at drive innovation ved at ibrugtage og efterspørge de mest innovative produkter. Vi mener i Dansk Erhverv, at det skal være sundhedsvæsnets adelsmærke at tilbyde de mest innovative produkter til borgerne. Hertil skal sundhedsvæsnet i vid udstrækning fungere som et udstillingsvindue for innovative løsninger for vores life science-virksomheder, der primært henter deres omsætning på eksportmarkederne.

En branche, der gør en forskel for den enkelte og for samfundsøkonomien

Selv om potentialet i life science-sektoren således er markant, er Brian Mikkelsen ikke i tvivl om at det kræver politisk prioritering at forløse det: 

Potentialet for yderligere vækst er stort, men det kræver politisk opbakning for at kunne overkomme den stærke internationale konkurrence om investeringer i forskning og udvikling samt kvalificeret arbejdskraft, ligesom introduktionen af nye teknologier skaber nye forretningsmuligheder og regulatoriske udfordringer.

Da han selv sad for bordenden af Er- hvervsministeriet i 2018, introducerede han ”Vækstplan for Life Science”, der netop hav- de som intention at styrke sektorens rammevilkår, fordi så mange arbejdspladser, eksport- og skattekroner afhænger af at den er i fortsat vækst:

 – Og så synes jeg, at det er værd at huske på, at der er tale om en sektor, der både gør en stor forskel for den enkelte patient og samfundsøkonomien som helhed. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor vi var henne, hvis ikke dansk erhvervsliv havde sådan en styrkeposition trods vores lands beskedne størrelse, udtaler Brian Mikkelsen. Han fortsætter: 

Vækstplan for Life Science” udløber ved udgangen af 2021 og der er stadig mange opgaver at tage fat på. Nogle af initiativerne fra vækstplanen er ikke blevet forløst endnu, og der er kommet nye gode idéer til siden, som jeg håber, at regeringen vil lytte til.

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev