Nye producenter af medicinsk cannabis møder udfordringer

Flere traditionelle gartnere i Danmark lægger driften om til medicinsk cannabis, men Lægemiddelstyrelsens krav for medicinsk produktion er en udfordring.

Der hersker ingen tvivl om, at vi kun har set den spæde begyndelse af produktionen af medicinsk cannabis i Danmark, og at det er en sektor, der potentielt kan blive milliarder af kroner værd i fremtiden for producenter og investorer:

Der findes allerede produktionsfaciliteter og know-how inden for gartnerisektoren i Danmark, som kan omdannes til cannabisproduktion. Men for at udnytte dette vækstpotentiale må cannabis-producenterne trække på ekspertviden inden for produktionsanlæg, GACP (Good Agricultural and Collection Practices) og GMP, (Good Manufacturing Practice) som dermed kan sikre, at produktionsforholdene lever op til lægemiddelstyrelsens krav, siger Jens Ulff Skriver, der er projektchef i NIRAS.

Netop Lægemiddelstyrelsens krav til cannabisproduktion betyder, at dansk produceret cannabis også lever op til størstedelen af kravene til GMP (Good Manufacturing Practice) i de øvrige europæiske lande.

Nye cannabisproducenter møder store udfordringer

For gartnere indebærer medicinsk cannabisproduktion en række komplekse udfordringer, fordi det færdige produkt skal håndteres som et lægemiddel med dertil hørende høje krav til produktions- forhold og renhed af produkterne.

NIRAS’ erfaring fra en række cannabis-projekter har vist, at der findes to væsentlige fokusområder inden for denne type produktion:

For det første er det afgørende, hvorledes planten håndteres. Hvorvidt den ”cuttes” eller ”trimmes”, er i væsentlig grad med til definere, hvornår planten – eller rettere blomsten – overgår til GMP-materiale. Hvad planten efterfølgende skal anvendes til, er ligeledes en faktor, der er medvirkende til at definere produktionsfaciliteten, siger Jens Ulff Skriver

Han understreger, at designet af selve produktionsfaciliteten og udstyret er af afgørende betydning for slutproduktets kvalitet. Det er i den forbindelse meget vigtigt at have fokus på at undgå skimmelsvamp i designet, herunder en eventuel spredning.

Som led i designet sikrer man, at ventilationsløsningen vil forhindre spredning af svampespore, meldug og lignende plantesygdomme.

Produktion af medicinsk cannabis kræver GMP-ekspertbistand

Cannabisproducenterne ønsker i høj grad rådgivningspartnere, som forstår deres forretning og deres udfordringer korrekt. På den baggrund efterspørger producenterne ofte rådgivningspartnere, hvis erfaring rækker udover pharma og biotek i en snæver forstand:

NIRAS kan i kraft af sin brede erfaring fra hele Life Science-industrien bidrage med en række forskellige kompetencer, som kan sikre, at man får opbygget de rette produktionsfaciliteter. Hos NIRAS er vi således i stand til at implementere systemer, der sikrer overholdelse af GMP niveauet, så facilitet og produktion kan godkendes. Men samtidig sikrer vi også, at systemerne kan etableres uden at overdrive kravene, da det vil fordyre produktionsomkostningerne unødigt, siger Jens Ulff Skriver.

Få cannabisprodukter hurtigt på markedet

For at imødekomme cannabisproducenternes specifikke behov har NIRAS således udviklet et standardiseret kvalificeringskoncept, der indebærer, at den enkelte virksomhed kan spare en betragtelig mængde tid og arbejde. Dette medfører, at kunderne hurtigere kan få deres produkter på markedet.

Det interne Quality Management System (QMS, som skal leve op til lægemiddelstyrelsens krav, udvikles af specialister inden for cannabisproduktion. I kraft af deres erfaring på området kan disse specialister sikre, at QMS-systemet lever op til myndighedskravene, samtidig med at ejerne har en profitable produktion:

NIRAS kan hjælpe nye producenter af cannabis med at designe deres produktionsanlæg, fortæller Bo Vestergaard, der er markedschef i NIRAS og fortsætter

NIRAS kan hjælpe nye producenter af cannabis med at overkomme deres udfordringer og designe deres produktionsanlæg, hvad enten der er tale om at etablere helt nye produktionsanlæg fra grunden eller ombygge eksisterende gartnerier, så de lever op til lægemiddelstyrelsens krav

Han påpeger, at det for nystartede cannabisproducenter ofte er helt afgørende at få uafhængige eksperters rådgivning, når man giver sig i kast med en stor investering.

FAKTA

• NIRAS har specialiseret sig i rådgivning inden for cannabisproduktion med kompetencer inden for alle aspekter til opførelse af cannabisfaciliteter.

• Med afdelinger i Allerød, Odense, Aarhus og Ålborg har NIRAS mulighed for at servicere kunder med lokale ressourcer, som kan sikre etablering af en productionsfacilitet.

• NIRAS’ eksperter stiller gerne op til et uforpligtende møde vedrørende produktion af medicinsk cannabis.

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev