Regeringens life science-genstartsteam skal hjælpe dansk økonomi tilbage på sporet

Gennem otte konkrete indsatsområder har LIF lavet et udspil til, hvordan life science-industrien kan være med til at hjælpe den danske økonomi i gang igen i kølvandet på covid-19.

Covid-19 har været hård ved den danske økonomi. Derfor har regeringen nedsat otte genstartsteams, der skal komme med forslag til, hvordan man bedst muligt og mest effektivt kan genstarte den danske økonomi og styrke erhvervslivet med fokus på eksport. Et af de otte genstartsteam er dedikeret til at styrke life science og biotek under ledelse af formand Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk. 

En effektiv genstart

I forbindelse med genstarten har Lægemiddelsindustriforeningen (LIF) udarbejdet en rapport med otte konkrete forslag, som de mener er essentielle for at styrke den danske life science og skabe grobund for fremtidig succes. De otte områder, som alle er vigtige for en effektiv genstart, er: forskning, klinisk forskning, sundhedsdata, immaterielle rettigheder, eksport, klima, offentlig-privat innovationssamarbejde og tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft. 

De otte tiltag skal understøttes af et dialogforum, der skal sikre en løbende dialog blandt relevante aktører omkring rammevilkårene inden for life science. Således kan man mere agilt forholde sig til rammevilkårene og arbejde med temaer, der kan styrke specifikke områder.

Stærk i krisetider

Et væsentligt udgangspunkt for at nedsætte et genstartsteam med fokus på life science og biotek bunder i, at branchen ifølge LIF årligt eksporterer for over 130 mia. kr. – svarende til over 17 % af den samlede eksport – samt bidrager med udenlandske investeringer på 31 mia. kr. og har en markant direkte skattebetaling på mere end 21 mia. kr. Det medfører, at industrien i betragtelig grad bidrager til den danske velfærd. Ligesom i tidligere krisetider er det netop life science, der som mindre konjunktionsfølsom industri klarer sig relativt godt igennem krisetider.

Ifølge Kasper Lindgaard, der er Head of Life Science i LIF, er life science en utrolig vigtig aktør, når den danske økonomi skal hjælpes op i omdrejninger:

Hvis vi tager udgangspunkt i et helikopterperspektiv, så er vi selvfølgelig meget interesserede i fortsat at fremme væksten inden for life science og derved bidrage til at løfte Danmark ud af de økonomiske udfordringer, vi befinder os i lige nu. Life science er et område med et enormt vækstpotentiale og derved et område, der kan skabe jobs. Det gælder også, når vi kigger på de tilstødende erhverv såsom underleverandører og særligt de serviceerhverv, der knytter sig til life science.

Forskning og innovation

Et vigtigt område for at sikre og styrke den danske life science position inden for eksport er, at vi fortsat også sætter nogle mere langsigtede mål. Her er det essentielt, at der fortsat er stort fokus på forskning og uddannelse, der er direkte årsager til, at dansk life science kan fortsætte sin stærke eksport: 

Det er meget vigtigt fortsat at stille mere langsigtede mål og italesætte vigtigheden af forskning og innovation – også selvom det ikke har en direkte effekt 2020. En investering inden for forskning og innovation betyder også flere jobs. At vi i Danmark har en fornuftig økonomi, kan bl.a. tilskrives, at vi tidligere har været dygtige til at investere i netop forskning og innovation, siger Kasper Lindgaard.

Bedre brug af sundhedsdata

Sundhedsdata er et område, hvor vi i Danmark står i en unik position, fordi vi har opsparet en stor mænge data inden for området. Ved at forbedre forskernes adgang til de data kan vi sikre grobund for forskning og innovation. Det er selvfølgelig af stor vigtighed, at vi arbejder fortroligt og indenfor lovgivningen, understreger Kasper Lindgaard:

Der skal selvfølgelig være fokus på sikkerheden. Det er ikke noget, vi må gå på kompromis med. Men vi ved også, at en stor del af patienterne har et ønske om, at deres data kan anvendes i forskning, så de på den måde kan bidrage til mere effektive behandlingsformer i fremtiden, lyder det fra Kasper Lindgaard, der fortsætter:

Vi har nogle meget unikke sundhedsdata i Danmark. Det er selvfølgelig et område, vi gerne ser udnyttet i højere grad i forbindelse med genstarten, da den data kan være med til at tiltrække nye investeringer og samtidig fastholde eksisterende. Det kunne være fantastik for dansk økonomi, hvis vi udviklede os til en hub inden for sikker anvendelse af sundhedsdata til forskning, udvikling og innovation.

Et aktivt dialogforum

Hos LIF har man et ønske om, at der i forbindelse med genstarten etableres et såkaldt dialogforum. Der er nemlig behov for et forum, hvor interesseorganisationer og danske life science-virksomheder løbende kan have en dialog med myndigheder i takt med, at de internationale rammevilkår hele tiden udvikles og forbedres:

Vi har et ønske om et dialogforum, således at man løbende kan arbejde med og justere rammevilkårene for dansk life science. Det vil medvirke til, at man ikke skal gå og vente tre-fire år, før man igen får mulighed for at justere og drøfte de nuværende rammevilkår. Mange lande er utroligt dygtige til at tiltrække investorer til deres life science-industri. Det er vi også i Danmark, men vi kan blive endnu bedre, hvis vi kan justere rammevilkårene i form af en mere agil udvikling, lyder det afslutningsvist fra Kasper Lindgaard.

Læs mere fra LIF her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev