Samarbejde og sparring på tværs hos Bioneer

For mange virksomheder er der bedre muligheder for at komme hurtigere igennem de tidlige udviklingsfaser og derved en gylden mulighed for at holde omkostningerne nede, når de indgår et samarbejde med en virksomhed som Bioneer. Videnskabelige samarbejder, avancerede laboratoriefaciliteter og Bioneer:FARMA-afdelingen giver nye muligheder for kunden.

Bioneer er en af blot syv danske virksomheder, der er godkendt af Ministeriet for Uddannelse og Forskning til at yde Godkendt Teknologisk Service (GTS). Bioneer udvikler først og fremmest services til danske virksomheder, hospitalsvæsnet og universiteter, der har brug for hjælp og sparring inden for de bioteknologiske -og biomedicinske områder. Det kan være services inden for et bredt spektrum som produktion af proteiner, laboratoriemodeller af sygdomme, biomarkører og lægemiddelformulering. . 

Godt fra start

Med placering på Københavns Universitet drives Bioneer:FARMA som en enhed, der i tæt samarbejde med et hold af forskere bl.a. arbejder med formulering og karakterisering af lægemiddelsstoffer. Bioneers services kan ifølge Christian Clausen, der er CSO hos Bioneer, være en stor hjælp for virksomheders innovation og udvikling:

Vi har et stort spænd i vores teknologiske services, der dækker bredt i forhold til, hvad danske biotek-virksomheder har brug for assistance til. Det gælder især mindre virksomheder, der ikke internt har adgang til samme laboratoriefaciliteter, som vi har. Og som i øvrigt heller ikke altid har den samme teknologiske viden, der gør Bioneer i stand til at hjælpe virksomheden godt fra start og bringe dem sikkert videre i deres udvikling. Det er ofte en økonomisk tung post for mindre virksomheder at arbejde hen mod de kliniske faser. Derfor er vores virksomhed primært bygget op omkring at hjælpe i den prækliniske fase. Gennem vores teknologiske services, videnskabelige sparring og rådgivning kan vi give virksomhederne det bedste udgangspunkt for at træffe de rigtige og nødvendige beslutninger frem mod den kliniske fase.

Produktion af proteiner til prækliniske forsøg

Hos Bioneer består en stor del af deres arbejde med at producere proteiner til den prækliniske forsøgsfase. Det sker gennem produktionsorganismer, som kan producere et givent protein, som en potentiel virksomhed efterspørger. Derfra fortsætter Bioneer arbejdet med oprensning af proteinet, karakterisering og i sidste ende en formulering. Derved er Bioneer ikke blot en hjælp i forbindelse med at producere et givent protein, men er med gennem hele processen mod en samlet datapakke, som Lars Hagsholm Pedersen, CEO hos Bioneer, fortæller uddybende om her:

Vores arbejde består i at producere proteiner, herunder udvikling af processer som kan overføres til en Contract Manufactoring Organisation (CMO). Det vil sige, at de proteiner vi udvikler, er på baggrund af de samme opskrifter, man benytter i en CMO, og som gør det muligt at producere til de kliniske faser. Det er vores opgave at udvikle opskrifterne og teste deres robusthed, så de kan overføres direkte til en CMO. Det betyder, at vi er med hele vejen fra start, hvor et protein produceres til tidlige prækliniske undersøgelser, frem til et niveau, hvor vi kan overføre opskrifterne til en CMO, fortæller Lars Hagsholm Pedersen.

I selve produktionsprocessen, kaldet Chemical Manufacturing and Control (CMC), arbejder Bioneer med at teste de producerede proteiner inden for alle parametre, der er nødvendige for, at proteinet kan fungere, så proteinet i sidste ende kan blive godkendt. Hele den proces kræver tilgang til teknologisk avancerede løsninger og de rigtige produktions -og testfaciliteter. Det gælder, både når det kommer til kultiverings- eller fermenteringsprocessen, i selve oprensningsprocessen og når stabiliteten af proteinet skal undersøges og dokumenteres. Hvis man som virksomhed skal kunne være i stand til at udføre det samme arbejde, vil det være en meget tung opgave, forklarer Lars Hagsholm Pedersen:

Hvis de enkelte virksomheder skulle have adgang til de samme faciliteter, som vi har, vil det for langt de fleste være lig med en uoverskuelig udgift. Derfor er der også for de enkelte virksomheder en stor økonomisk gevinst og derved gylden mulighed for at holde sine omkostninger nede, når man indgår et samarbejde med en virksomhed som Bioneer, lyder det fra Lars Hagsholm Pedersen.

Bioneer:FARMA

Der er store ambitioner om tætte samarbejder med de danske forskere. Derfor har Bioneer lejet sig ind i laboratoriefaciliteter, som hører under Københavns Universitet. Under betegnelsen Bioneer:FARMA arbejder otte fuldtidsansatte bl.a. inden for lav-molekylære lægemiddelstoffer i tæt samarbejde med forskere fra Københavns Universitet. Disse faciliteter er til stor gavn for start up-virksomheder, der har en interessant lægemiddelkandidat og derfor skal have hjælp til et finde frem til, hvordan det kan pakkes ind for i sidste ende at kunne gå i klinik. 

Hos Bioneer:FARMA er det også muligt at arbejde med analyser af, hvordan et givent lægemiddel opfører sig i kroppen ud fra mo- deller, der efterligner kroppens marve-tarmsystem. Derved kan det i laboratoriet analyseres hvorledes et lægemiddel frigives og optages    i mave-tarm systemet:

Fordelen ved Bioneer:FARMA er, at selv-om vi kan meget selv, så kan vi også købe os til eksterne meget specialiseret ydelser fra København Universitet på højt videnskabeligt niveau, som fungerer således, at vi tilkøber en specifik ekspertise, der kan hjælpe os til at udføre en specifik opgave for vores kunder. Det er jo en stor fordel både for os og vores kunder, at vi kan udvide vores samlede videnskabelige kapacitet på den måde. Vi tror på, at et stærkt netværk er altafgørende for at yde den bedste service for vores kunder, lyder det slutteligt fra Lars Hagsholm Pedersen.

Læs mere om Bioneer her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev