Smart sensor-teknologi sparer tid for plejepersonale

Hos Wear&Care har man udviklet et produkt til plejepersonale, der består af en sensor, som monteres på borgerens ble og efterfølgende giver personalet besked, når bleen skal skiftes. Teknologien hjælper dem ved at spare tid på unødige bleskift og sikrer, at borgeren ikke ligger med en fyldt ble, der i værste fald kan være med til at skabe svamp og hudlidelser. Derudover skånes miljøet da bleforbruget falder markant. 

Wear&Care er en ung virksomhed på vej frem, og selvom arbejdet med at implementere løsningen på danske plejehjem kun gik i gang sidste år, er de allerede ved også at indtage det tyske marked. 

Corona-tiden har de nemlig brugt på videoproduktion, der lærer plejehjemspersonale, hvordan teknologien virker i praksis. Teknologien er hverken afhængig af bletype eller mærke, og den kan således let monteres på alle bleer. Derved har Wear&Care kunnet arbejde med implementeringen uden at være fysisk til stede på plejehjemmene, der i disse tider opererer under yderst skærpede omstændigheder.

Store fordele for både personale og borger

Produktet er målrettet en gruppe af moderat til svært inkontinente borgere, der kræver ble. Det kan være en stor udfordring for både personale og borger at få skiftet en ble, særligt hvis borgeren ikke er i stand til at rejse sig fra sengen, og det derfor skal klares ved hjælp fra en lift. 

Derudover bruges der også ressourcer på at skifte bleer, som det viser sig ikke at have været nødvendigt at skifte, hvilket både medfører dårligere økonomi og en belastning af miljøet, fortæller Anne Cordel, der er produktchef hos Wear&Care:

Vores produkt kan være med til at spare tid for personalet, fordi de kun skal skifte en ble, når det er nødvendigt. Det vores produkt helt basalt gør, er, at det sender en besked til personalet, så snart en ble har behov for at blive skiftet. Der ligger også en stor fordel i, særligt om natten, at personalet ikke skal rundt og forstyrre borgere unødvendigt, men kun når det er påkrævet. Desuden oplever vi også, at færre borgere får problemer med udslæt og andre følgelidelser, der kan være forbundene med et fugtigt bakteriefyldt miljø, fortæller Anne Cordel, der selv har en baggrund som sygeplejerske, før hun fortsætter:

Hvis du som personale har en dagvagt, er det kutyme, at man inden endt vagt går en runde, hvor man skifter ble og sikrer sig, at alle ligger godt, inden man giver vagten videre til aftenvagten. Her kan man bruge rigtig lang tid på bleskift, særligt hvis der er fysiologiske udfordringer, der kræver hjælp fra en lift. Det er ikke unormalt, at en overleveringsrunde kan tage tre timer. Det kan klares på langt kortere tid, hvis personalet ved, hvilke bleer der skal skiftes. Tid, som plejepersonalet kan bruge på andre vigtige områder, og som kommer borgerne til gode.

Med til sensorteknologien følger et oversigtsskema, der består af farvekoder, der ud fra data indikerer, hvor ofte der reelt er behov for, at bleen skiftes. Den viden fungerer således i praksis, at man kan justere blestørrelser alt efter, hvad der er behov for, og hvornår der er behov for det. Det kan være ensbetydende med bedre mobilitet for borgeren. 

Dygtige partnerskaber er et must 

Når man arbejder inden for Health Tech, er der helt naturligt udfordringer, når det kommer til teknologisk udvikling og selve softwaren. Derfor kan det være nødvendigt at alliere sig med dygtige samarbejdspartnere, der netop kan hjælpe med den teknologiske udvikling af produktet. 

Derfor var det også vigtigt for Wear&Care, at de hurtigt etablerede et samarbejde med en dygtig partner, der kunne hjælpe produktet på vej ud fra de rette kompetencer, og som havde erfaring med udvikling af software og teknologiske løsninger: 

I arbejdet med vores produkt mødte vi nogle udfordringer i forhold til at kombinere softwaren med elektronikken. Da vi ikke havde de interne ressourcer til at løfte den opgave, allierede vi os med Prevas, der er kendte i industrien for at være dygtige omkring udviklingsfasen frem mod et producerbart produkt, fortæller Elvin Schmidt Solberg, CTO i Wear&Care, og fortsætter:

Vi havde stor gavn af deres eksperter og arbejdede tæt sammen med deres afdeling i Aarhus. Det gjorde, at vi hurtigere kunne få vores produkt på markedet, og da vi senere løb ind i nogle udfordringer omkring kommunernes Wi-Fi, var det let for os at gå tilbage til Prevas og udvikle en ny løsning, fordi de kendte vores produkt så godt på forhånd, forklarer Elvin Schmidt Solberg.

Samarbejdet med en ekstern partner har betydet, at Wear&Care, nu også fungerer på 5GHz WIFI netværk, da det viste sig nødvendigt for, flere kommuner rundt i landet havde mulighed for at benytte sig af Wear&Care.

Læs mere om Wear&Care her

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev