Større fokus på samarbejde mellem sundhedsvæsnet og industrien skal skabe vækst

Medicoindustrien er helt klar i udmeldingen om, at et bedre sundhedsvæsen og en bedre life science-industri kræver et bedre samarbejde. Gennem dialog og gensidig forståelse kan både sundhedsvæsnet og life science-industrien få lov at blomstre

For Medicoindustrien er vækst inden for medicinsk udstyr lig med at styrke dialogen og samarbejdet med det offentlige sundhedsvæsen, så det strømlines på bedst mulig vis. Det gør man dels gennem udviklingssamarbejder, dels gennem en dialog, der sikrer det danske sundhedsvæsen de bedste produkter til den bedste pris. Her er det, ifølge Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien, meget vigtigt, at man sætter rammerne for, hvordan det skal kunne lade sig gøre:

Vi er i en industri, der sammen med lægemiddelindustrien kaldes for life science. Det er en industri, der vokser ganske betragtelig, men man kan også sige, at afsætningen for danske producenter i Danmark kun fylder en lille procentdel af deres samlede omsætning. Det gør den, fordi de danske producenter i Danmark ofte er markedsledere på det internationale marked. Det kunne f.eks. være inden for høreapparater, hvor vi i høj grad er toneangivende. Derfor handler det særligt også om, at vi får banet vejen for det bedst mulige innovationssamarbejde og er smidige i forhold til indkøb i det danske sundhedsvæsen, siger Peter Huntley.

Aktuelle udfordringer for dansk innovation

Overordnet set kan man tage udgangspunkt i, at innovationen opererer med en dobbelt bundlinje. Det kan man, fordi den danske life science-industri bidrager med rigtig mange penge til det danske samfund, der gør det muligt at holde et vist velfærdsniveau. Desuden er det også rigtig vigtigt, at der er et stærkt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og de private virksomheder for at kunne udvikle og optimere sundhedssystemet i en positiv retning:

Det er vigtigt, at vi er stærkt til stede i det danske sundhedsvæsen og samarbejder, fordi det bidrager ret kraftigt til den læring, der finder sted i netop sundhedsvæsnet. Det skaber en helt ny læring, når man i sundhedsvæsnet samarbejder med industrien omkring nye produkter, hvor virksomhederne vejleder, supporter og er med omkring operationer og efterfølgende genoptræningsforløb. På den måde sikrer vi os, at både behandling og proces bliver godt indarbejdet i sundhedssystemet. Derfor ser vi os selv som havende to bundlinjer. Dels den samfundsøkonomiske og dels den sundhedsmæssige, lyder det fra Peter Huntley.

Det, der for alvor kan være en udfordring, er, hvis sundhedsvæsnet bliver underlagt for store besparelser på indkøb:

Det kan godt være ødelæggende for samarbejdet, der kræver, at man ofte skal kigge flere år ud i fremtiden og kigge på hele behandlingens forløb, startende med at man køber udstyret og bruger det i nogle år for derfra at udfase det. Udgangspunktet er herved et forløb, hvor man som patient gennemgår en operation, og indtil man skal genoptræne, forsætter Peter Huntley.

Det er derfor af afgørende betydning, at man forholder sig til helhedsbetragtninger, hvilket man også opererer med inden for sundhedsvæsnet, men som Peter Huntley forklarer, så kan det være svært at gøre, hvis man samtidig skal spare en masse penge i sundhedsvæsnet. På den måde tvinges betragtningerne til at munde ud i mere kortsigtede løsninger.

En anden væsentlig udfordring er, at der ikke er nogen i det danske sundhedsvæsen, der bliver målt eller bedømt ud fra, hvordan de arbejder med innovation. Det viser sig at være en betydelig hæmsko:

Oftest bliver man i sundhedsvæsnet målt på driften. Det vil sige, at man f.eks. opererer med, at man skal nå et vist antal operationer pr. uge eller skal have et vist antal patienter igennem systemet. Og det er så selvfølgelig en stor udfordring, hvis man skal være modtagerapperat for industriens gode ideer og forslag, fortæller Peter Huntley.

En vej frem, for både det danske sundhedsvæsen og industrien, er ifølge Peter Huntley at skabe en innovationsplan, der sætter nogle helt klare rammer og mål for, hvad der skal være innovationens rolle, hvilken udvikling der kræves for at lykkes med innovation, samt hvordan inddragelsen af innovation i sundhedsvæsnet skal præmieres:

Jeg tror, det kunne være gavnligt, hvis man i regionerne, men også kommunerne, havde nogle innovationsråd, der løbende havde kontakt med industrien eller i hvert fald kontinuerligt var opmærksomme på, hvor man kan forbedre behandlingen gennem innovative løsninger. Hvis et sådant initiativ kunne få lov til at blomstre, kunne man lægge to bundlinjer. Den ene vil skabe et bedre sundhedsvæsen, mens den anden vil skabe en stærkere industri, lyder det afslutningsvis fra Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev