Undgå uforudsete udfordringer på det internationale marked

Hvis der er noget, vi har fået bekræftet under Coronakrisen, så er det, at vi lever i en globaliseret verden, hvor der handles på tværs af landegrænser. Coronakrisen har skubbet til udviklingen omkring digitalisering, og forbrugerne har rykket sig mere på få måneder, end de ville have gjort på fem år under normale omstændigheder.

Globalisering og nethandel på tværs af grænser udfordrer ofte de danske virksomheder. De skal pludselig vide en hel masse om bl.a. skat, moms og afgifter, når den lille e-handel bliver global. Linda-Sophia Danielsen, der er direktør hos IntraVAT, kender alt til de udfordringer, som danske virksomheder står over for, når de bevæger sig ind på eksportmarkedet, hvad enten det gælder inden eller uden for EU’s grænser.

Trods et harmoniseret regelsæt inden for EU, støder danske virksomheder ofte på uforudsete udfordringer, når de skal handle på tværs af landegrænserne inden for EU. Når vi taler eksport af varer til lande uden for EU, skal virksomhederne ud over moms og afgifter også forholde sig til import og eventuel told:

Lad os tage Norge som et eksempel. Mange danske virksomheder finder det norske marked interessant, og mange har succes og lykkedes med et godt setup. Hos IntraVAT hjælper vi op imod 130 danske virksomheder alene i Norge, hvert år. Vi ved, hvad der skal til, og vi tager vores kunder i hånden fra starten, så de undgår uforudsete udfordringer, såsom varer der sidder fast i tolden, udlægsprovision og uoverensstemmelser med skatte- og toldmyndighederne som følge af manglende regelefterlevelse. Hertil kommer den manglende konkurrencedygtighed i Norge, hvor mange norske virksomheder ønsker, at leverandøren sælger på lokale markedsvilkår. Dette kræver som udgangspunkt, at man som dansk virksomhed bliver registreret i Norge, fortæller Linda-Sophia Danielsen.

Det er om at holde tungen lige i munden, når det kommer til eksport og import. Det vil for mange danske virksomheder for det første være et helt andet sprog, samtidigt med at hele processen for det andet ofte er kringlet og uoverskuelig. Derfor er det vigtigt, at man allierer sig med nogen, der har bredt kendskab til de gængse processer, er løsningsorienterede, og som let kan overskue hele situationen. Den rigtige samarbejdspartner kan lette rejsen ind på markeder, såvel inden for som uden for EU, og vil spare de danske virksomheder for tid og frustrationer. Samtidig viser det sig ofte at være en rigtig god løsning ud fra et økonomisk synspunkt:

Det er vigtigt, at man tidligt i processen finder den rigtige partner. Ofte er der nemlig langt større udgifter og resurseforbrug forbundet med at entrere på et nyt marked, end man regner med. Der er rejseudgifter, markedsføringsudgifter, sælgere, undersøgelse af regler, tilpasning af ERP-system, registreringer osv. Mange SMV’er kan for forholdsvis små penge afhjælpes og benytte deres sparsomme resurser på de rigtige opgaver – frem for at koncentrere sig om regler og procedurer, lokal registrering, krav til angivelse osv., siger Linda-Sophia Danielsen og fortsætter:

Vi er eksperter inden for vores felt og hjælper danske virksomheder med udgangspunkt i deres specifikke behov. Vi gør utrolig meget ud af at agere som single-point-of-contact og hermed at smidiggøre processen for vores kunder. Vi sparer virksomhederne for ekstraordinært stort resurseforbrug og i visse situationer reducere de udgifter, der er forbundet med at indtræde på nye markeder. En anden fordel er, at vi kender kundernes forretning virkelig godt. Vi identificerer hurtigt fejl eller ser muligheder for optimering, som de ikke selv er bevidste om. Vi har mange års erfaring med at hjælpe kunder godt fra start på deres nye eventyr og har et godt og bredt netværk i udlandet.

Stor fremgang inden for E-commerce

Markedet inden for E-commerce har oplevet stor fremgang både før, under og efter Coronakrisen. Hos IntraVAT er de overbeviste om, at dette er en tendens, der er kommet for at blive:

Vi har på meget kort tid lært, hvor nemt det er at handle online. Ikke bare her i Danmark, men i store dele af verden. Det betyder, at mange danske virksomheder har oplevet, og fortsat vil opleve, forøget salg gennem deres onlineplatform.

Herudover er der godt nyt for danske virksomheder, der ønsker at udvide forretningen ved salg til privatpersoner i andre EU-lande. Vi står nemlig overfor en væsentlig lettelse af de nuværende regler om fjernsalg, herunder B2C-salg over landegrænser inden for EU. I dag stilles der krav om lokal registrering ved overskridelse af en omsætning mellem 35.000 og 100.000 EUR pr. år afhængig af land. Det betyder f.eks., at en dansk virksomhed med et websalg, der overstiger fjernsalgsgrænsen til privatpersoner bosiddende i Tyskland, Holland og Sverige skal være momsregistreret i alle 3 lande og file over 20 momsangivelser om året, udover deres danske. Fra 1. juli 2021 ændres reglerne, således at registrering og angivelse håndteres fra etableringslandet:

Der er ingen tvivl om at OSS, som den nye fjernsalgsordning hedder, bliver en lettelse for de danske virksomheder, som har websalg til privatpersoner i andre EU-lande. Virksomhederne skal ikke længere operere med flere forskellige momsperioder, fakturasetup eller indbetalinger. Momsen angives via eMoms og indbetales til de danske skattemyndigheder, som så fordeler momskronerne til de respektive lande. Der skal fortsat opkræves lokal moms, men for os i Danmark er dette kun en fordel, i og med at vi har den næsthøjeste momssats i EU, fortæller Linda-Sophia Danielsen og fortsætter:

– Rigide momsregler og rapporteringsforpligtelser mv. er således ikke noget, der længere skal holde virksomhederne fra at træde ind på internationale markeder, afslutter Linda-Sophia Danielsen.

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev