Vi skal fortælle den fælles succeshistorie om vores life science

Med 44.000 ansatte har Greater Copenhagen Nordens største koncentration af forskning og virksomheder inden for life science, og her arbejdes målrettet for at rekruttere internationalt talent og tiltrække virksomheder og kapital til regionen. Det er af afgørende betydning, hvis Danmark vil bevare og fremme den eksisterende styrkeposition og konkurrere med de bedste i verden.

I de sidste 20 år er Greater Copenhagen vokset til at være den ledende life science-klynge i Norden. Med 44.000 ansatte fordelt over regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden udgør life science-branchen en hjørnesten i Greater Copenhagens økonomi. Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden og bestyrelsesmedlem i Great- er Copenhagen, glæder sig over, at vi har en styrkeposition, men pointerer samtidig, at vi er udfordret på et globalt plan:

Globalt er der omkring 250 life science-klynger. Hvis vi vil have mere ud af vores styrkeposition, som betyder rigtig meget for Danmark, så er det afgørende, at vi kan blive ved med at tiltrække talenter og finansiering. Derfor har vi i Greater Copenhagen valgt at lave nogle ekstra indsatser i de her år for at styrke vores life science-klynge, fortæller hun.

Behovet for kvalificeret arbejdskraft stiger

Med en stigende global efterspørgsel på nye teknologier og behandlingsmuligheder har branchen fortsat stort globalt vækstpotentiale, men det kræver endnu flere dygtige hoveder og hænder. I flere år har fokus i høj grad været på sundhedsområdet, men nu ser vi, at der sker en integration af flere områder – det digitale over for det naturvidenskabelige:

Vi arbejder på at indrette et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor behandlingen indrettes efter den enkelte patients behov. Her er kunstig intelligens og personlig medicin vigtige redskaber, som vi skal være endnu dygtigere til i fremtiden. I Greater Copenhagen har vi et stort ønske om fortsat at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere og virksomheder på området – og dem bliver der hård konkurrence om fremover, fortæller Sophie Hæstorp Andersen.

Foruden tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft er det ligeledes vigtigt for Greater Copenhagen at tiltrække investeringer, så flere store virksomheder føler det attraktivt at lægge deres kliniske forsøg eller produktion i landet.

Tæt samarbejde mellem det offentlige og private

Fælles projekter og et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører skal skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og sætte fokus på Greater Copenhagen som en attraktiv international life science-metropol. Ifølge Sophie Hæstorp Andersen tror de på, at det kan være med til at tiltrække virksomheder, talentfuld arbejdskraft og investeringer:

Vi vil gerne blive bedre til at samarbejde over Øresund i privat og offentlig regi. Hvis vi f.eks. gerne vil have flere kliniske forsøg, må vi gøre det mere interessant for virksomheder ved at skabe et fælles patientgrundlag på hospitalerne, der er stort nok til at lave forsøg med, forklarer hun og fortsætter:

Det handler også om at bringe nogle af vores dygtigste forskere tættere på hinanden om fælles forskningsinitiativer, hvad enten de er i privat eller offentligt regi.

Indsatser med at bringe forskere tættere sammen har bl.a. udmundet i det fælles diabetesprojekt DiaUnion, som er støttet af EU ́s Interreg-program. Det bygger bro mellem Danmark og Sverige, og projektet skal finansiere et dansk-svensk forskningssamarbejde mellem hospitaler og virksomheder på området for type 1-diabetes:

Det er et område, hvor vi i forvejen står stærkt, men hvor vi gerne vil udvikle os yderligere, fordi vi så absolut har den viden, der skal til. Det er et internationalt fyrtårn og et område, som vi skal blive ved med at dygtiggøre os i, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

Dansk-svensk hensigtserklæring på sundhedsområdet

DiaUnion hører under den hensigtserklæring på sundhedsområdet, som i april 2019 blev underskrevet af Region Hovedstaden og Region Skåne for at styrke samarbejdet i Greater Copenhagen:

Det er oplagt, at vi forener kræfterne på tværs af Øresund og bruger den fælles ekspertise til at finde den rette behandling. Som ansvarlige politikere skal vi finde de bedste løsninger, og med DiaUnion har begge regioner, Lunds Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og den dansk-svenske life science-klyngeorganisation, Medicon Valley Alliance, sat alle kræfter ind på et målrettet projekt til gavn for diabetespatienter, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Som en del af indsatsen i hensigtserklæringen sættes der ligeledes ind på muligheden for en fælles akuthelikopter til befolkningen på Bornholm, men særligt ét samarbejde ligger Sophie Hæstorp Andersen på sinde:

Et af vores vigtigste fokuspunkter er et samarbejde om behandling af syge børn med børnekræft på begge sider af Øresund. Hvis der er en relevant specialist på Lund Universitetshospital eller Rigshospitalet, så er det utrolig vigtigt, at man kan komme til den specialist og modtage behandling uden nogen form for forhindringer og krumspring, fortæller hun.

Her spiller digitaliseringen en vigtig rolle. Det handler om at få implementeret de bedste og mest brugervenlige løsninger i forhold til digitalisering, således at det bliver lettere for borgere at blive indlagt på begge sider af Øresund.

Fælles brandingstrategi

De mange initiativer i Greater Copenhagen kredser om en fælles indsats for at øge konkurrenceevnen internationalt samt tiltrække innovationsevnen og talenter inden for sundheds- og hospitalsområdet. Ifølge Sophie Hæstorp Andersen ligger der en klar udfordring i, at vi igennem mange år ikke har været særligt gode til at kommunikere klart og gøre branchen attraktiv for hverken de unge i Danmark eller internationalt set:

Vi har haft rigtig meget forskelligartet kommunikation, som er gået i mange retninger, og det har været med til at skabe forvirring både nationalt, regionalt og internationalt. Vi har simpelthen brandet os på for mange forskellige måder, fortæller hun og fortsætter:

Hvis vi skal styrke vores talenttiltrækning til life science og styrke hele samarbejdet om at tiltrække investeringer, så er det også afgørende, at vi får alle aktører til at gå ud med den samme succeshistorie om vores life science. Det er afgørende, at vi forstår vores placering i Greater Copenhagen-området og forstår, at vi alle sammen kan bidrage til at promovere og skabe inter- national opmærksomhed om Greater Copenhagen som en stærk life science-metropol, pointerer Sophie Hæstorp Andersen.

I marts 2018 afholdte the European Association of Urology en medicinsk konference for omkring 11.000 urologer fra hele verden. Her mødte Sophie Hæstorp Andersen en gruppe yngre læger fra Harvard Medical School, der berettede om, at de havde tilbragt en uge på Herlev- og Gentofte Hospital for at overvære kræftoperationer. Det møde satte nogle tanker i gang:

Jeg vidste ikke, at vi var førende indenfor det område, at vi kunne være så interessante, at unge lægestuderende fra Harvard ville stå i lære hos os i en hel uge for at lære, hvad vi kan her i Greater Copenhagen. Det viser jo bare, at én ting er, at sætte nogle aktiviteter i gang, men i virkeligheden er noget af det allervigtigste, vi kan gøre nu, at få styr på netop vores egne styrkepositioner – og hvordan vi fortæller om dem, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

Den internationale branding af life science i Greater Copenhagen skal være professionel og koordineret, og derfor er et af de vigtigste initiativer i hensigtserklæringen et samarbejde om den fælles branding. Det er afgørende for udviklingen af life science-klyngen, at der tales med én stemme:

Der er mange succeshistorier, hvor vi er førende, men de bliver fortalt fragmenteret og er ikke fortalt ind i en fælles ramme. Vi skal finde vores styrker og fortælle, at disse områder er interessante, fordi vi er Greater Copenhagen, hvor vi er førende inden for samarbejder mellem offentlige og private aktører. Alt dette har vi opnået med både nationale og internationale specialister og talenter, og dem vil vi meget gerne have flere af. Det skal blive et fælles projekt, fortæller Sophie Hæstorp Andersen.

Internationale rekrutteringskampagner

Helt konkret har Greater Copenhagen initieret internationale digitale tiltræknings- og rekrutteringskampagner for at synliggøre, hvilke muligheder man har ved at placere sig i Europas 3. største life science-klynge som forsker, studerende eller i en virksomhed. Ved at vælge Greater Copenhagen får man et spændende karrieremæssigt arbejdsliv med mange dygtige kollegaer:

Vi synliggør de fyrtårn, som vi f.eks. har inden for diabetesområdet, stofskiftesygdomme, hjerneforskning og fertilitet. Dertil synliggør vi også nogle af de internationale forskningstalenter, vi har, så andre kan komme og arbejde med dem og udvikle sig sammen med dem. Det ved vi, er af stor betydning for at tiltrække dygtig international arbejdskraft, fortæller Sophie Hæstorp Andersen.

Foruden det faglige lægges der vægt på vigtige elementer omkring et job i Greater Copenhagen-området, for den gode balance i privat- og arbejdslivet er en vigtig del af brandingen. I international sammenhæng kan man opleve, at man får mindre i løn, og at skatten er højere. Derfor gøres der meget ud af at fortælle, hvad man får ud af at betale den høje skat i form af sundhedsforsikring, internationale skoler for deres børn samt International House, hvor man samarbejder om at sikre et job til ægtefællen.

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen er en vigtig pointe med de internationale kampagner, at én ting er, hvor mange talenter vi nationalt kan lokke frem, noget andet er den værdi, som kompetent international arbejdskraft giver life science-klyngen:

Der er uden tvivl en gevinst, når vi får forskere eller forskerspirer fra helt andre dele af verden, for de bidrager med et nyt blik på den forskning og udvikling, der foregår i Greater Copenhagen. Så det han- dler ikke kun om, at vi ikke nødvendigvis har uddannet nok danske unge inden for feltet, men også om, at når vi tiltrækker internatio- nale talenter, så er det gavnligt for os, fordi det giver nye øjne på vores styrkeområder og er med til at skabe den nødvendige vækst, lyder det afslutningsvist fra Sophie Hæstorp Andersen.

www.greatercph.dk

Del dette indlæg
Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Scroll til toppen

Tilmeld Branche Indsigts nyhedsbrev